Agrodatabase/221-Prontuari Hortícola Dades/Pebrots

Salta a la navegació Salta a la cerca
Pebrots Und MITJANA RANG VALORACIÓ
CLIMA . . . .
TEMPERATURA . . . .
GERMINACIÓ - ÒPTIMA 22 20-25 .
TEMPERATURA AIRE - ZERO VEGETACIÓ 10 . .
TEMPERATURA AIRE - MINIMA CULTIU 15 . .
T ª DIÜRNA ÒPTIMA . 20-25 .
T ª NOCTURNA ÒPTIMA . 16-18 .
TEMPERATURA AIRE - MÀXIMA 32 . .
TEMPERATURA - MINIMA GERMINACIÓ 13 . .
FLORACIÓ DIÜRNA . 26-28 .
FLORACIÓ NOCTURNA . 16-18 .
FRUCTIFICACIÓ DIÜRNA . 26-28 .
FRUCTIFICACIÓ NOCTURNA . 16-18 .
ALÇADA TROPICO OPTIMA m . 400-800 .
AIGUA . . . .
BOR-AIGUA REG Mg / Lt . 2,5-1,25 MODERADAMENT
SÒL . . . .
PROPIETATS FÍSIQUES SÒL . . . .
SÒLS PROFUNdS . . . PREFEREIX
AIGUA DEL SÒL . . . .
ENTOLLATS . . . NO TOLERA
PROPIETATS FISICO-QUÍMIQUES . . . .
TOLERÀNCIA PLANTA A pH ÀCID pH 6 . MODERADAMENT
dS / m AFECTA CULTIU dS / m 2 . .
TOLERÀNCIA PLANTA A LA SALINITAT DEL SÒL . . . MODERADAMENT
TOLERÀNCIA PLANTA A L'ALCALINITAT DEL SÒL . . . MODERADAMENT
FERTILITZACIÓ . . . .
N-EXTRACCIONS-Uf / Ha Uf / Ha 150 . .
P-EXTRACCIONS-Uf / Ha Uf / Ha 40 . .
K-EXTRACCIONS-Uf / Ha Uf / Ha 185 . .
N-EXTRACCIONS-Uf / Tm Uf / Tm 5 . .
P-EXTRACCIONS-Uf / Tm Uf / Tm 1 . .
K-EXTRACCIONS-Uf / Tm Uf / Tm 6 . .
ADOBAT -CICLE N-ALT (Kg-Uf / Ha) Uf / Ha 120 . .
ADOBAT-CICLE N-MITJÀ (Kg-Uf / Ha) Uf / Ha 140 . .
ADOBAT-CICLE N-BAIX (Kg-Uf / Ha) Uf / Ha 160 . .
ADOBAT-CICLE P-ALT (Kg-Uf / Ha) Uf / Ha 30 . .
ADOBAT-CICLE P-MITJÀ (Kg-Uf / Ha) Uf / Ha 60 . .
ADOBAT-CICLE P-BAIX (Kg-Uf / Ha) Uf / Ha 90 . .
ADOBAT-CICLE K-ALT (Kg-Uf / Ha) Uf / Ha 60 . .
ADOBAT-CICLE K-MITJÀ (Kg-Uf / Ha) Uf / Ha 130 . .
ADOBAT-CICLE K-BAIX (Kg-Uf / Ha) Uf / Ha 200 . .
FEMS / Ha Tm / Ha 40 . .
ADOBAT-CICLE N-ALT (Kg-Uf / Tm) Uf / Tm 4 . .
ADOBAT-CICLE-N-MITJÀ (Kg-Uf / Tm) Uf / Tm 5 . .
ADOBAT-CICLE-N-BAIX (Kg-Uf / Tm) Uf / Tm 5 . .
ADOBAT-CICLE-P-ALT (Kg-Uf / Tm) Uf / Tm 1 . .
ADOBAT-CICLE-P-MITJÀ (Kg-Uf / Tm) Uf / Tm 2 . .
ADOBAT-CICLE-P-BAIX (Kg-Uf / Tm) Uf / Tm 3 . .
ADOBAT-CICLE-K-ALT (Kg-Uf / Tm) Uf / Tm 2 . .
ADOBAT-CICLE-K-MITJÀ (Kg-Uf / Tm) Uf / Tm 4 . .
ADOBAT-CICLE-K-BAIX (Kg-Uf / Tm) Uf / Tm 7 . .
NITROGEN-PRESEMBRA % . 1/3 .
NITROGEN-DESENVOLUPAMENT PLANTA % . 2/3 .
NITROGEN-DESENVOLUPAMENT PLANTA-Nº APORTACIONS . 3-5 .
FÒSFOR-PRESEMBRA % 100 . .
POTASSI-PRESEMBRA % 100 . .
TÈCNIQUES DE CULTIU . . . .
SEMBRA-PLANTACIÓ . . . .
LLAVORS-PES (Gr / 1000 LLAVORS) Gr 6 6,5-5 .
N ° - LLAVORS / Gr. Gr 225 150-300 .
LLAVOR ANYS CAPACITAT GERMINATIVA Anys . 3-4 .
VIVER m2 / Ha. CULTIVADA m2 / Ha 10 . .
LLAVORS PLANTER, Gr / Ha. CULTIVADA Gr / Ha 300 . .
PROFUNDITAT cm. cm 1 . .
TRASPLANTAMENT, DIES DES SEMBRA Dies . 30-45 .
N ° - PLANTES-TUBERCLES / Ha. Plantes / Ha 30.000 . .
PLANTACIÓ DISTÀNCIA LÍNIES m. m 1 0,75-0,90 .
PLANTACIÓ DISTÀNCIA PLANTES m. m 1 0,40-0,60 .
RECOLECCIÓ TASCA . . . .
INICI RECOLECCIÓ EDAT Mes . 2,5-3 .
PRODUCCIÓ MITJANA Tm./Ha. Tm / Ha 30 . .
TEMPS INTERPASSES Dies . 2-3 .
TEMPS DURADA COLLITA Mes . 2-3 .
POSTCOLLITA-COMERCIALITZACIÓ . . . .
Tª D'EMMAGATZEMATGE . 7-10 .
HUMITAT D'EMMAGATZEMATGE % % . 90-95 .
TEMPS EMMAGATZEMATGE FRED Setmanes . 1-3 .
COMPOSICIÓ ALIMENTÀRIA . . . .
AIGUA-100 Gr PRODUCTE FRESC Gr 94 . .
MATÈRIA SECA-100 Gr PRODUCTE FRESC Gr 6 . .
ENERGIA-100 Gr PRODUCTE FRESC Kcal 20 . .
ENERGIA-100 Gr MATÈRIA SECA Kcal 333 . .
CARBOHIDRATS-100 Gr PRODUCTE FRESC Gr 5 . .
CARBOHIDRATS-MATÈRIA SECA % 77 . .
SUCRE-100 Gr PRODUCTE FRESC Gr 2 . .
SUCRE-MATÈRIA SECA % 40 . .
FIBRA DIETÈTICA-100 Gr PRODUCTE FRESC Gr 2 . .
FIBRA DIETÈTICA-MATÈRIA SECA % 30 . .
GREIXOS-100 Gr PRODUCTE FRESC Gr 0 . .
GREIXOS-MATÈRIA SECA % 3 . .
PROTEÏNES-100 Gr PRODUCTE FRESC Gr 1 . .
PROTEÏNES-MATÈRIA SECA % 15 . .