Agrodatabase/221-Prontuari Hortícola Dades/Pastanagues

Salta a la navegació Salta a la cerca
Pastanagues Und MITJANA RANG VALORACIÓ
CLIMA . . . .
TEMPERATURA . . . .
GERMINACIÓ - MÍNIMA 5 . .
GERMINACIÓ - ÒPTIMA . 7-29 .
GELADA TUBERCLE . . MODERADAMENT
TEMPERATURA AIRE - ZERO VEGETACIÓ 7 . .
TEMPERATURA AIRE - ÒPTIMA CULTIU . 25-27 .
TEMPERATURA AIRE - MÀXIMA 28 . .
DESENVOLUPAMENT VEGETATIU . 15-18 .
AIGUA . . . .
mm.CICLE PLANTA mm 500 . .
DÈFICIT D'AIGUA . . . SENSIBLE
BOR-AIGUA REG Mg / Lt . 3,75-2,5 TOLERANT
SÒL . . . .
PROPIETATS FÍSIQUES SÒL . . . .
PESATS - ARGILOSOS . . . SENSIBLE
FRANCS- LLEUGERS . . . PREFEREIX
PROPIETATS FISICO-QUÍMIQUES . . . .
TOLERÀNCIA PLANTA A pH ÀCID . . . MODERADAMENT
pH RANG ÒPTIM pH . 5,5 a 6,8 .
dS / m AFECTA CULTIU dS / m 1 . .
TOLERÀNCIA PLANTA A LA SALINITAT DEL SÒL . . . SENSIBLE
TOLERÀNCIA PLANTA A L'ALCALINITAT DEL SÒL . . . TOLERANT
MATÈRIA ORGÀNICA - HUMUS . . . PREFEREIX
ELEMENTS NUTRITIUS . . . .
POTASSI . . . PREFEREIX
NITROGEN-FULLA-SUfICIENT 0/00 10 . .
NITROGEN-FULLA-INTERMEDI 0/00 8 . .
NITROGEN-FULLA-DEFICIENT 0/00 5 . .
FÒSFOR-FULLA-SUfICIENT 0/00 4 . .
FÒSFOR-FULLA-INTERMEDI 0/00 3 . .
FÒSFOR-FULLA-DEFICIENT 0/00 2 . .
POTASSI-FULLA-SUfICIENT % 6 . .
POTASSI-FULLA-INTERMEDI % 5 . .
POTASSI-FULLA-DEFICIENT % 4 . .
ZINC-MANCANCES . . . TOLERANT
COURE-MANCANCES . . . SENSIBLE
MOLIBDÈ-MANCANCES . . . TOLERANT
BOR-MANCANCES . . . MODERADAMENT
FERTILITZACIÓ . . . .
N-EXTRACCIONS-Uf / Ha Uf / Ha 125 . .
P-EXTRACCIONS-Uf / Ha Uf / Ha 50 . .
K-EXTRACCIONS-Uf / Ha Uf / Ha 150 . .
N-EXTRACCIONS-Uf / Tm Uf / Tm 5 . .
P-EXTRACCIONS-Uf / Tm Uf / Tm 2 . .
K-EXTRACCIONS-Uf / Tm Uf / Tm 5 . .
ADOBAT -CICLE N-ALT (Kg-Uf / Ha) Uf / Ha 80 . .
ADOBAT-CICLE N-MITJÀ (Kg-Uf / Ha) Uf / Ha 100 . .
ADOBAT-CICLE N-BAIX (Kg-Uf / Ha) Uf / Ha 120 . .
ADOBAT-CICLE P-ALT (Kg-Uf / Ha) Uf / Ha 60 . .
ADOBAT-CICLE P-MITJÀ (Kg-Uf / Ha) Uf / Ha 75 . .
ADOBAT-CICLE P-BAIX (Kg-Uf / Ha) Uf / Ha 90 . .
ADOBAT-CICLE K-MITJÀ (Kg-Uf / Ha) Uf / Ha 150 . .
FEMS / Ha Tm / Ha 20 15-20 .
ADOBAT-CICLE N-ALT (Kg-Uf / Tm) Uf / Tm 3 . .
ADOBAT-CICLE-N-MITJÀ (Kg-Uf / Tm) Uf / Tm 3 . .
ADOBAT-CICLE-N-BAIX (Kg-Uf / Tm) Uf / Tm 4 . .
ADOBAT-CICLE-P-ALT (Kg-Uf / Tm) Uf / Tm 2 . .
ADOBAT-CICLE-P-MITJÀ (Kg-Uf / Tm) Uf / Tm 3 . .
ADOBAT-CICLE-P-BAIX (Kg-Uf / Tm) Uf / Tm 3 . .
ADOBAT-CICLE-K-MITJÀ (Kg-Uf / Tm) Uf / Tm 5 . .
NITROGEN-DESENVOLUPAMENT PLANTA-Nº APORTACIONS . 3-5 .
FÒSFOR-PRESEMBRA % 100 . .
POTASSI-PRESEMBRA % 100 . .
TÈCNIQUES DE CULTIU . . . .
SEMBRA-PLANTACIÓ . . . .
LLAVORS-PES (Gr / 1000 LLAVORS) Gr 1 . .
LLAVOR ANYS CAPACITAT GERMINATIVA Anys 3 . .
Kg. LLAVORS-TUBERCLES/ Ha. Kg / Ha 3 2,5-4 .
ACLARIDA DISTÀNCIA ENTRE PLANTES cm 15 . .
RECOLECCIÓ TASCA . . . .
INICI RECOLECCIÓ EDAT Mes . 3-4 .
PRODUCCIÓ MITJANA Tm./Ha. Tm / Ha 30 25-30 .
POSTCOLLITA-COMERCIALITZACIÓ . . . .
Tª D'EMMAGATZEMATGE 0 . .
HUMITAT D'EMMAGATZEMATGE % % . 90-95 .
TEMPS EMMAGATZEMATGE FRED Mes . 2-3 .
COMPOSICIÓ ALIMENTÀRIA . . . .
AIGUA-100 Gr PRODUCTE FRESC Gr 88 . .
MATÈRIA SECA-100 Gr PRODUCTE FRESC Gr 12 . .
ENERGIA-100 Gr PRODUCTE FRESC Kcal 41 . .
ENERGIA-100 Gr MATÈRIA SECA Kcal 342 . .
CARBOHIDRATS-100 Gr PRODUCTE FRESC Gr 10 . .
CARBOHIDRATS-MATÈRIA SECA % 80 . .
SUCRE-100 Gr PRODUCTE FRESC Gr 1 . .
SUCRE-MATÈRIA SECA % 7 . .
FIBRA DIETÈTICA-100 Gr PRODUCTE FRESC Gr 3 . .
FIBRA DIETÈTICA-MATÈRIA SECA % 23 . .
GREIXOS-100 Gr PRODUCTE FRESC Gr 0 . .
GREIXOS-MATÈRIA SECA % 2 . .
PROTEÏNES-100 Gr PRODUCTE FRESC Gr 1 . .
PROTEÏNES-MATÈRIA SECA % 8 . .