Agrodatabase/221-Prontuari Hortícola Dades/Mandioca

Salta a la navegació Salta a la cerca
Mandioca Und MITJANA RANG VALORACIÓ
CLIMA . . . .
TEMPERATURA . . . .
GELADA PLANTA . . NO TOLERA
TEMPERATURA AIRE - MINIMA CULTIU 20 . .
TEMPERATURA AIRE - ÒPTIMA CULTIU . 25-29 .
LLUM . . . .
DIA CURT . . . PREFEREIX
AIGUA . . . .
MM.PLUJA-ANUALS MÍNIMA mm 500 . .
mm.CICLE PLANTA mm 1.350 1.200-1.500 .
RESISTÈNCIA A LA SEQUERA . . . TOLERANT
SÒL . . . .
PROPIETATS FÍSIQUES SÒL . . . .
FRANCS- LLEUGERS . . . PREFEREIX
SÒLS PROFUNdS . . . PREFEREIX
AIGUA DEL SÒL . . . .
ENTOLLATS . . . NO TOLERA
PROPIETATS FISICO-QUÍMIQUES . . . .
TOLERÀNCIA PLANTA A pH ÀCID . . . MOLT TOLERANT
pH RANG ÒPTIM pH . 5,8-6,5 .
dS / m MÀXIM dS / m 1 . .
FERTILITZACIÓ . . . .
N-EXTRACCIONS-Uf / Ha Uf / Ha 75 . .
P-EXTRACCIONS-Uf / Ha Uf / Ha 25 . .
K-EXTRACCIONS-Uf / Ha Uf / Ha 100 . .
Mg-EXTRACCIONS-Uf / Tm Uf / Tm 3 2-3 .
ADOBAT -CICLE N-ALT (Kg-Uf / Ha) Uf / Ha 80 . .
ADOBAT-CICLE N-MITJÀ (Kg-Uf / Ha) Uf / Ha 90 . .
ADOBAT-CICLE N-BAIX (Kg-Uf / Ha) Uf / Ha 100 . .
ADOBAT-CICLE P-ALT (Kg-Uf / Ha) Uf / Ha 40 . .
ADOBAT-CICLE P-MITJÀ (Kg-Uf / Ha) Uf / Ha 60 . .
ADOBAT-CICLE P-BAIX (Kg-Uf / Ha) Uf / Ha 80 . .
ADOBAT-CICLE K-ALT (Kg-Uf / Ha) Uf / Ha 90 . .
ADOBAT-CICLE K-MITJÀ (Kg-Uf / Ha) Uf / Ha 105 . .
ADOBAT-CICLE K-BAIX (Kg-Uf / Ha) Uf / Ha 120 . .
ADOBAT-CICLE N-ALT (Kg-Uf / Tm) Uf / Tm 5 . .
ADOBAT-CICLE-N-MITJÀ (Kg-Uf / Tm) Uf / Tm 6 . .
ADOBAT-CICLE-N-BAIX (Kg-Uf / Tm) Uf / Tm 7 . .
ADOBAT-CICLE-P-ALT (Kg-Uf / Tm) Uf / Tm 3 . .
ADOBAT-CICLE-P-MITJÀ (Kg-Uf / Tm) Uf / Tm 4 . .
ADOBAT-CICLE-P-BAIX (Kg-Uf / Tm) Uf / Tm 5 . .
ADOBAT-CICLE-K-ALT (Kg-Uf / Tm) Uf / Tm 6 . .
ADOBAT-CICLE-K-MITJÀ (Kg-Uf / Tm) Uf / Tm 7 . .
ADOBAT-CICLE-K-BAIX (Kg-Uf / Tm) Uf / Tm 8 . .
NITROGEN-PRESEMBRA % . 1/3 .
NITROGEN-DESENVOLUPAMENT PLANTA % . 1/3 un mes .
NITROGEN-DESENVOLUPAMENT PLANTA 2ª APORTACIÓ % . 1/3 dos meses .
FÒSFOR-SEMBRA % 100 . .
POTASSI-SEMBRA . . 1/3 .
POTASSI-DESENVOLUPAMENT PLANTA 1ª APORTACIÓ . . 1/3 un mes .
POTASSI-DESENVOLUPAMENT PLANTA 2ª APORTACIÓ . . 1/3 dos meses .
TÈCNIQUES DE CULTIU . . . .
SEMBRA-PLANTACIÓ . . . .
Nº BOTONS ESQUEIX-TUBERCLE . 3-4 .
EDAT ESQUEIX-MESOS Mes 13 8-18 .
% ESTACA-ESQUEIX SOTA TERRA % . 2/3 .
ALÇADA ESTACA O ESQUEIX cm cm 20 10-30 .
AMPLADA FILES m 1 1,2-1,5 .
AMPLADA ENTRE PLANTES m. m 1 . .
N ° - PLANTES-TUBERCLES / Ha. Plantes / Ha 10.000 8.000-12.000 .
TREBALLS AGRÍCOLES . . . .
N ° - BIRBADES . 2-3 .
RECOLECCIÓ TASCA . . . .
PRODUCCIÓ MITJANA Tm./Ha. Tm / Ha 15 . .
PES MITJÀ Gr 600 400-800 .
CICLE COLLITA Mes 11 10-12 .
COMPOSICIÓ ALIMENTÀRIA . . . .
AIGUA-100 Gr PRODUCTE FRESC Gr 60 . .
MATÈRIA SECA-100 Gr PRODUCTE FRESC Gr 40 . .
ENERGIA-100 Gr PRODUCTE FRESC Kcal 160 . .
ENERGIA-100 Gr MATÈRIA SECA Kcal 400 . .
CARBOHIDRATS-100 Gr PRODUCTE FRESC Gr 38 . .
CARBOHIDRATS-MATÈRIA SECA % 95 . .
SUCRE-100 Gr PRODUCTE FRESC Gr 2 . .
SUCRE-MATÈRIA SECA % 4 . .
FIBRA DIETÈTICA-100 Gr PRODUCTE FRESC Gr 2 . .
FIBRA DIETÈTICA-MATÈRIA SECA % 5 . .
GREIXOS-100 Gr PRODUCTE FRESC Gr 0 . .
GREIXOS-MATÈRIA SECA % 1 . .
PROTEÏNES-100 Gr PRODUCTE FRESC Gr 1 . .
PROTEÏNES-MATÈRIA SECA % 4 . .
Moniatos IPOBA  . . .
CLIMA . . . .
TEMPERATURA . . . .
TEMPERATURA SÒL . 15-18 .
TEMPERATURA AIRE - ZERO VEGETACIÓ 12 . .
TEMPERATURA AIRE - MINIMA CULTIU 15 . .
TEMPERATURA AIRE - ÒPTIMA CULTIU . 22-30 .
TEMPERATURA AIRE - MÀXIMA 30 . .
ATURA TROPICO MÀXIMA m. m 1.200 . .
LLUM . . . .
DIA CURT . . . PREFEREIX
AIGUA . . . .
MM.PLUJA-ANUALS MÍNIMA mm 850 750-1000 .
HUMITAT AIRE% HR % . 80-85 .
RESISTÈNCIA A LA SEQUERA Setmanes 3 . .
PERÍODES SECS-CONVENIÈNCIA Setmanes . 2-3 semanas antes recoleccion .
BOR-AIGUA REG Mg / Lt . 0,75-1,0 SENSIBLE
SÒL . . . .
PROPIETATS FÍSIQUES SÒL . . . .
PESATS - ARGILOSOS . . . SENSIBLE
FRANCS- LLEUGERS . . . PREFEREIX
PROFUNDITAT MITJANA . . . PREFEREIX
AIGUA DEL SÒL . . . .
DRENATS . . . EXIGENT
INUNDACIÓ, TOLERÀNCIA . . . NO TOLERA
SEQUERA-TOLERÀNCIA . . . MODERADAMENT
PROPIETATS FISICO-QUÍMIQUES . . . .
TOLERÀNCIA PLANTA A pH ÀCID . . . MODERADAMENT
pH RANG ÒPTIM pH . 5,5-6,5 .
dS / m MÀXIM dS / m . 1,5 a 2,5 .
TOLERÀNCIA PLANTA A LA SALINITAT DEL SÒL . . . MODERADAMENT
FERTILITZACIÓ . . . .
N-EXTRACCIONS-Uf / Ha Uf / Ha 70 . .
P-EXTRACCIONS-Uf / Ha Uf / Ha 15 . .
K-EXTRACCIONS-Uf / Ha Uf / Ha 100 . .
N-EXTRACCIONS-Uf / Tm Uf / Tm 5 4-5 .
P-EXTRACCIONS-Uf / Tm Uf / Tm 1 0,8-1,2 .
K-EXTRACCIONS-Uf / Tm Uf / Tm 7 6,5-7 .
ADOBAT -CICLE N-ALT (Kg-Uf / Ha) Uf / Ha 35 . .
ADOBAT-CICLE N-MITJÀ (Kg-Uf / Ha) Uf / Ha 47 . .
ADOBAT-CICLE N-BAIX (Kg-Uf / Ha) Uf / Ha 60 . .
ADOBAT-CICLE P-ALT (Kg-Uf / Ha) Uf / Ha 50 . .
ADOBAT-CICLE P-MITJÀ (Kg-Uf / Ha) Uf / Ha 75 . .
ADOBAT-CICLE P-BAIX (Kg-Uf / Ha) Uf / Ha 100 . .
ADOBAT-CICLE K-ALT (Kg-Uf / Ha) Uf / Ha 90 . .
ADOBAT-CICLE K-MITJÀ (Kg-Uf / Ha) Uf / Ha 130 . .
ADOBAT-CICLE K-BAIX (Kg-Uf / Ha) Uf / Ha 170 . .
ADOBAT-CICLE N-ALT (Kg-Uf / Tm) Uf / Tm 2 . .
ADOBAT-CICLE-N-MITJÀ (Kg-Uf / Tm) Uf / Tm 3 . .
ADOBAT-CICLE-N-BAIX (Kg-Uf / Tm) Uf / Tm 4 . .
ADOBAT-CICLE-P-ALT (Kg-Uf / Tm) Uf / Tm 3 . .
ADOBAT-CICLE-P-MITJÀ (Kg-Uf / Tm) Uf / Tm 5 . .
ADOBAT-CICLE-P-BAIX (Kg-Uf / Tm) Uf / Tm 7 . .
ADOBAT-CICLE-K-ALT (Kg-Uf / Tm) Uf / Tm 6 . .
ADOBAT-CICLE-K-MITJÀ (Kg-Uf / Tm) Uf / Tm 9 . .
ADOBAT-CICLE-K-BAIX (Kg-Uf / Tm) Uf / Tm 11 . .
NITROGEN-SEMBRA % . 2/3 .
NITROGEN-DESENVOLUPAMENT PLANTA % . 1/3 - 40 dias .
FÒSFOR-SEMBRA % 100 . .
POTASSI-SEMBRA . . 1/2 .
TÈCNIQUES DE CULTIU . . . .
SEMBRA-PLANTACIÓ . . . .
TUBERCLE-DIÀMETRE, cm. cm 4 . .
DENSITAT, PLANTES / REBROTS / TUBERCLES-m2 Plantes / m2 1.500 . .
Kg / TUBERCLES-m2 Kg / m2 10 . .
TRASPLANTAMENT, LONGITUD Nº FULLS . 6-10 .
TRASPLANTAMENT, EDAT PLANTA MESOS Mes . 2-3 .
ALÇADA ESTACA O ESQUEIX cm cm 30 . .
AMPLADA ENTRE PLANTES m. m 0 . .
CAVALLONS, DISTÀNCIA LLOMS m 1 0,75-1,3 .
CAVALLONS, ALÇADA CAVALLÓ cm 22 20-25 .
N ° - PLANTES-TUBERCLES / Ha. Plantes / Ha 30.000 . .
AMPLADA CAVALLÓ cm cm . 40-45 .
TUBERCLES PROFUNDITAT cm cm 5 . .
TREBALLS AGRÍCOLES . . . .
LLAURAR PROFUNDITAT, cm. cm 25 . .
1ª BIRBADA, TEMPS DES SEMBRA DIES Dies 45 40-50 .
RECOLECCIÓ TASCA . . . .
INICI RECOLECCIÓ EDAT Mes . 4-6 .
PRODUCCIÓ MITJANA Tm./Ha. Tm / Ha 15 10-20 .
CICLE COLLITA Mes 5 3,5-6 .
POSTCOLLITA-COMERCIALITZACIÓ . . . .
Tª D'EMMAGATZEMATGE . 13-16 .
HUMITAT D'EMMAGATZEMATGE % % . 85-90 .
TEMPS MÀXIM EMMAGATZEMATGE NORMAL Mes 1 . .
COMPOSICIÓ ALIMENTÀRIA . . . .
AIGUA-100 Gr PRODUCTE FRESC Gr 77 . .
MATÈRIA SECA-100 Gr PRODUCTE FRESC Gr 23 . .
ENERGIA-100 Gr PRODUCTE FRESC Kcal 86 . .
ENERGIA-100 Gr MATÈRIA SECA Kcal 374 . .
CARBOHIDRATS-100 Gr PRODUCTE FRESC Gr 20 . .
CARBOHIDRATS-MATÈRIA SECA % 87 . .
SUCRE-100 Gr PRODUCTE FRESC Gr 4 . .
SUCRE-MATÈRIA SECA % 18 . .
MIDÓ-100 Gr PRODUCTE FRESC Gr 13 . .
MIDÓ-MATÈRIA SECA % 55 . .
FIBRA DIETÈTICA-100 Gr PRODUCTE FRESC Gr 3 . .
FIBRA DIETÈTICA-MATÈRIA SECA % 13 . .
GREIXOS-100 Gr PRODUCTE FRESC Gr 0 . .
GREIXOS-MATÈRIA SECA % 0 . .
PROTEÏNES-100 Gr PRODUCTE FRESC Gr 2 . .
PROTEÏNES-MATÈRIA SECA % 7 . .
Nyams DIUTR  . . .
CLIMA . . . .
TEMPERATURA . . . .
TEMPERATURA AIRE - ÒPTIMA CULTIU . 23 a 25 .
LLUM . . . .
DIA CURT . . . PREFEREIX
AIGUA . . . .
MM.PLUJA-ANUALS MÍNIMA mm 1.000 . .
AIGUA - QUANTITAT mm . 400 mm de 3º a 5º mes .
mm.CICLE PLANTA mm 1.500 . .
DÈFICIT D'AIGUA-PERÍODES CRÍTICS . . 5 primeros meses .
SÒL . . . .
PROPIETATS FÍSIQUES SÒL . . . .
FRANCS- LLEUGERS . . . PREFEREIX
SÒLS PROFUNdS . . . EXIGENT
AIGUA DEL SÒL . . . .
DRENATS . . . MOLT EXIGENT
PROPIETATS FISICO-QUÍMIQUES . . . .
pH RANG ÒPTIM pH . 6 a 7 .
MATÈRIA ORGÀNICA - HUMUS . . . EXIGENT
ELEMENTS NUTRITIUS . . . .
FERTILITAT . . . EXIGENT
POTASSI-SÒL . . . EXIGENT
TÈCNIQUES DE CULTIU . . . .
SEMBRA-PLANTACIÓ . . . .
PES MITJÀ, Gr Gr 130 120-140 .
Nº BOTONS ESQUEIX-TUBERCLE . 2-3 .
PERÍODE REPÒS-DESCANS- Mes . 3-6 .
GERMINACIÓ, T ª ÒPTIMA Dies . 20-60 .
CAVALLONS, DISTÀNCIA LLOMS m 1 1-1,5 .
CAVALLONS, DISTÀNCIA PLANTES cm 60 50-70 .
TUBERCLES PROFUNDITAT cm cm . 5-7 .
TREBALLS AGRÍCOLES . . . .
N ° - BIRBADES 3 . .
OPERACIONS CULTIU . . . .
SUBJECCIÓ, ASPRADA I DEFENSA . . . MOLT EXIGENT
ALÇADA TERRA PAL M. m 3 . .
RECOLECCIÓ TASCA . . . .
INICI RECOLECCIÓ EDAT Mes . 9-10 .
PRODUCCIÓ MITJANA Tm./Ha. Tm / Ha 10 . .
PES MITJÀ Kg 4 2 a 5 .
TEMPS DURADA COLLITA Mes . 2-3 .
CICLE COLLITA Mes 7 . .
POSTCOLLITA-COMERCIALITZACIÓ . . . .
Tª D'EMMAGATZEMATGE 7 . .
COMPOSICIÓ ALIMENTÀRIA . . . .
AIGUA-100 Gr PRODUCTE FRESC Gr 70 . .
MATÈRIA SECA-100 Gr PRODUCTE FRESC Gr 30 . .
ENERGIA-100 Gr PRODUCTE FRESC Kcal 118 . .
ENERGIA-100 Gr MATÈRIA SECA Kcal 393 . .
CARBOHIDRATS-100 Gr PRODUCTE FRESC Gr 28 . .
CARBOHIDRATS-MATÈRIA SECA % 93 . .
SUCRE-100 Gr PRODUCTE FRESC Gr 1 . .
SUCRE-MATÈRIA SECA % 2 . .
FIBRA DIETÈTICA-100 Gr PRODUCTE FRESC Gr 4 . .
FIBRA DIETÈTICA-MATÈRIA SECA % 14 . .
GREIXOS-100 Gr PRODUCTE FRESC Gr 0 . .
GREIXOS-MATÈRIA SECA % 1 . .
PROTEÏNES-100 Gr PRODUCTE FRESC Gr 2 . .
PROTEÏNES-MATÈRIA SECA % 5 . .
Pastanagues DAUCA  . . .
CLIMA . . . .
TEMPERATURA . . . .
GERMINACIÓ - MÍNIMA 5 . .
GERMINACIÓ - ÒPTIMA . 7-29 .
GELADA TUBERCLE . . MODERADAMENT
TEMPERATURA AIRE - ZERO VEGETACIÓ 7 . .
TEMPERATURA AIRE - ÒPTIMA CULTIU . 25-27 .
TEMPERATURA AIRE - MÀXIMA 28 . .
DESENVOLUPAMENT VEGETATIU . 15-18 .
AIGUA . . . .
mm.CICLE PLANTA mm 500 . .
DÈFICIT D'AIGUA . . . SENSIBLE
BOR-AIGUA REG Mg / Lt . 3,75-2,5 TOLERANT
SÒL . . . .
PROPIETATS FÍSIQUES SÒL . . . .
PESATS - ARGILOSOS . . . SENSIBLE
FRANCS- LLEUGERS . . . PREFEREIX
PROPIETATS FISICO-QUÍMIQUES . . . .
TOLERÀNCIA PLANTA A pH ÀCID . . . MODERADAMENT
pH RANG ÒPTIM pH . 5,5 a 6,8 .
dS / m AFECTA CULTIU dS / m 1 . .
TOLERÀNCIA PLANTA A LA SALINITAT DEL SÒL . . . SENSIBLE
TOLERÀNCIA PLANTA A L'ALCALINITAT DEL SÒL . . . TOLERANT
MATÈRIA ORGÀNICA - HUMUS . . . PREFEREIX
ELEMENTS NUTRITIUS . . . .
POTASSI . . . PREFEREIX
NITROGEN-FULLA-SUfICIENT 0/00 10 . .
NITROGEN-FULLA-INTERMEDI 0/00 8 . .
NITROGEN-FULLA-DEFICIENT 0/00 5 . .
FÒSFOR-FULLA-SUfICIENT 0/00 4 . .
FÒSFOR-FULLA-INTERMEDI 0/00 3 . .
FÒSFOR-FULLA-DEFICIENT 0/00 2 . .
POTASSI-FULLA-SUfICIENT % 6 . .
POTASSI-FULLA-INTERMEDI % 5 . .
POTASSI-FULLA-DEFICIENT % 4 . .
ZINC-MANCANCES . . . TOLERANT
COURE-MANCANCES . . . SENSIBLE
MOLIBDÈ-MANCANCES . . . TOLERANT
BOR-MANCANCES . . . MODERADAMENT
FERTILITZACIÓ . . . .
N-EXTRACCIONS-Uf / Ha Uf / Ha 125 . .
P-EXTRACCIONS-Uf / Ha Uf / Ha 50 . .
K-EXTRACCIONS-Uf / Ha Uf / Ha 150 . .
N-EXTRACCIONS-Uf / Tm Uf / Tm 5 . .
P-EXTRACCIONS-Uf / Tm Uf / Tm 2 . .
K-EXTRACCIONS-Uf / Tm Uf / Tm 5 . .
ADOBAT -CICLE N-ALT (Kg-Uf / Ha) Uf / Ha 80 . .
ADOBAT-CICLE N-MITJÀ (Kg-Uf / Ha) Uf / Ha 100 . .
ADOBAT-CICLE N-BAIX (Kg-Uf / Ha) Uf / Ha 120 . .
ADOBAT-CICLE P-ALT (Kg-Uf / Ha) Uf / Ha 60 . .
ADOBAT-CICLE P-MITJÀ (Kg-Uf / Ha) Uf / Ha 75 . .
ADOBAT-CICLE P-BAIX (Kg-Uf / Ha) Uf / Ha 90 . .
ADOBAT-CICLE K-MITJÀ (Kg-Uf / Ha) Uf / Ha 150 . .
FEMS / Ha Tm / Ha 20 15-20 .
ADOBAT-CICLE N-ALT (Kg-Uf / Tm) Uf / Tm 3 . .
ADOBAT-CICLE-N-MITJÀ (Kg-Uf / Tm) Uf / Tm 3 . .
ADOBAT-CICLE-N-BAIX (Kg-Uf / Tm) Uf / Tm 4 . .
ADOBAT-CICLE-P-ALT (Kg-Uf / Tm) Uf / Tm 2 . .
ADOBAT-CICLE-P-MITJÀ (Kg-Uf / Tm) Uf / Tm 3 . .
ADOBAT-CICLE-P-BAIX (Kg-Uf / Tm) Uf / Tm 3 . .
ADOBAT-CICLE-K-MITJÀ (Kg-Uf / Tm) Uf / Tm 5 . .
NITROGEN-DESENVOLUPAMENT PLANTA-Nº APORTACIONS . 3-5 .
FÒSFOR-PRESEMBRA % 100 . .
POTASSI-PRESEMBRA % 100 . .
TÈCNIQUES DE CULTIU . . . .
SEMBRA-PLANTACIÓ . . . .
LLAVORS-PES (Gr / 1000 LLAVORS) Gr 1 . .
LLAVOR ANYS CAPACITAT GERMINATIVA Anys 3 . .
Kg. LLAVORS-TUBERCLES/ Ha. Kg / Ha 3 2,5-4 .
ACLARIDA DISTÀNCIA ENTRE PLANTES cm 15 . .
RECOLECCIÓ TASCA . . . .
INICI RECOLECCIÓ EDAT Mes . 3-4 .
PRODUCCIÓ MITJANA Tm./Ha. Tm / Ha 30 25-30 .
POSTCOLLITA-COMERCIALITZACIÓ . . . .
Tª D'EMMAGATZEMATGE 0 . .
HUMITAT D'EMMAGATZEMATGE % % . 90-95 .
TEMPS EMMAGATZEMATGE FRED Mes . 2-3 .
COMPOSICIÓ ALIMENTÀRIA . . . .
AIGUA-100 Gr PRODUCTE FRESC Gr 88 . .
MATÈRIA SECA-100 Gr PRODUCTE FRESC Gr 12 . .
ENERGIA-100 Gr PRODUCTE FRESC Kcal 41 . .
ENERGIA-100 Gr MATÈRIA SECA Kcal 342 . .
CARBOHIDRATS-100 Gr PRODUCTE FRESC Gr 10 . .
CARBOHIDRATS-MATÈRIA SECA % 80 . .
SUCRE-100 Gr PRODUCTE FRESC Gr 1 . .
SUCRE-MATÈRIA SECA % 7 . .
FIBRA DIETÈTICA-100 Gr PRODUCTE FRESC Gr 3 . .
FIBRA DIETÈTICA-MATÈRIA SECA % 23 . .
GREIXOS-100 Gr PRODUCTE FRESC Gr 0 . .
GREIXOS-MATÈRIA SECA % 2 . .
PROTEÏNES-100 Gr PRODUCTE FRESC Gr 1 . .
PROTEÏNES-MATÈRIA SECA % 8 . .
Raves RAPSR  . . .
CLIMA . . . .
TEMPERATURA . . . .
GERMINACIÓ - ÒPTIMA 22 20-25 .
GELADA TUBERCLE . -2 .
DESENVOLUPAMENT VEGETATIU . 15-18 .
AIGUA . . . .
BOR-AIGUA REG Mg / Lt . 2,5-1,25 MODERADAMENT
SÒL . . . .
PROPIETATS FISICO-QUÍMIQUES . . . .
TOLERÀNCIA PLANTA A pH ÀCID . . . MODERADAMENT
pH RANG ÒPTIM pH . 5,5-6,8 .
dS / m AFECTA CULTIU dS / m 1 . .
TOLERÀNCIA PLANTA A LA SALINITAT DEL SÒL . . . SENSIBLE
ELEMENTS NUTRITIUS . . . .
MANGANÈS-MANCANCES . . . SENSIBLE
COURE-MANCANCES . . . MODERADAMENT
MOLIBDÈ-MANCANCES . . . MODERADAMENT
BOR-MANCANCES . . . MODERADAMENT
FERTILITZACIÓ . . . .
ADOBAT -CICLE N-ALT (Kg-Uf / Ha) Uf / Ha 50 . .
ADOBAT-CICLE N-MITJÀ (Kg-Uf / Ha) Uf / Ha 75 . .
ADOBAT-CICLE N-BAIX (Kg-Uf / Ha) Uf / Ha 100 . .
ADOBAT-CICLE P-ALT (Kg-Uf / Ha) Uf / Ha 30 . .
ADOBAT-CICLE P-MITJÀ (Kg-Uf / Ha) Uf / Ha 45 . .
ADOBAT-CICLE P-BAIX (Kg-Uf / Ha) Uf / Ha 60 . .
ADOBAT-CICLE K-ALT (Kg-Uf / Ha) Uf / Ha 80 . .
ADOBAT-CICLE K-MITJÀ (Kg-Uf / Ha) Uf / Ha 90 . .
ADOBAT-CICLE K-BAIX (Kg-Uf / Ha) Uf / Ha 100 . .
ADOBAT-CICLE N-ALT (Kg-Uf / Tm) Uf / Tm 3 . .
ADOBAT-CICLE-N-MITJÀ (Kg-Uf / Tm) Uf / Tm 4 . .
ADOBAT-CICLE-N-BAIX (Kg-Uf / Tm) Uf / Tm 5 . .
ADOBAT-CICLE-P-ALT (Kg-Uf / Tm) Uf / Tm 2 . .
ADOBAT-CICLE-P-MITJÀ (Kg-Uf / Tm) Uf / Tm 2 . .
ADOBAT-CICLE-P-BAIX (Kg-Uf / Tm) Uf / Tm 3 . .
ADOBAT-CICLE-K-ALT (Kg-Uf / Tm) Uf / Tm 4 . .
ADOBAT-CICLE-K-MITJÀ (Kg-Uf / Tm) Uf / Tm 5 . .
ADOBAT-CICLE-K-BAIX (Kg-Uf / Tm) Uf / Tm 5 . .
NITROGEN-PRESEMBRA % 100 . .
FÒSFOR-PRESEMBRA % 100 . .
POTASSI-PRESEMBRA % 100 . .
TÈCNIQUES DE CULTIU . . . .
SEMBRA-PLANTACIÓ . . . .
LLAVORS-PES (Gr / 1000 LLAVORS) Gr 11 . .
LLAVOR ANYS CAPACITAT GERMINATIVA Anys 4 . .
GERMINACIÓ, T ª ÒPTIMA Dies . 2-3 .
SOLC, DISTÀNCIA LÍNIES cm 20 15-25 .
TAULA, DISTÀNCIA ENTRE PLANTES cm 7 5-10 .
TAULA, N ° - DE FILERES 5 4-6 .
Kg. LLAVORS-TUBERCLES/ Ha. Kg / Ha 8 . .
ACLARIDA DISTÀNCIA ENTRE PLANTES cm 10 . .
ACLARIDA DIES DES DE REBROT Dies 17 15-20 .
TREBALLS AGRÍCOLES . . . .
N ° - BIRBADES . 1-2 .
RECOLECCIÓ TASCA . . . .
INICI RECOLECCIÓ EDAT Mes . 1-1,5 .
PRODUCCIÓ MITJANA Tm./Ha. Tm / Ha 20 . .
POSTCOLLITA-COMERCIALITZACIÓ . . . .
Tª D'EMMAGATZEMATGE 0 . .
HUMITAT D'EMMAGATZEMATGE % % . 90-95 .
TEMPS EMMAGATZEMATGE FRED Mes . 3-4 .
COMPOSICIÓ ALIMENTÀRIA . . . .
AIGUA-100 Gr PRODUCTE FRESC Gr 88 . .
MATÈRIA SECA-100 Gr PRODUCTE FRESC Gr 12 . .
ENERGIA-100 Gr PRODUCTE FRESC Kcal 4 . .
ENERGIA-100 Gr MATÈRIA SECA Kcal 33 . .
CARBOHIDRATS-100 Gr PRODUCTE FRESC Gr 3 . .
CARBOHIDRATS-MATÈRIA SECA % 28 . .
SUCRE-100 Gr PRODUCTE FRESC Gr 2 . .
SUCRE-MATÈRIA SECA % 16 . .
FIBRA DIETÈTICA-100 Gr PRODUCTE FRESC Gr 2 . .
FIBRA DIETÈTICA-MATÈRIA SECA % 13 . .
GREIXOS-100 Gr PRODUCTE FRESC Gr 0 . .
GREIXOS-MATÈRIA SECA % 1 . .
PROTEÏNES-100 Gr PRODUCTE FRESC Gr 1 . .
PROTEÏNES-MATÈRIA SECA % 6 . .
Naps BRSRR  . . .
CLIMA . . . .
TEMPERATURA . . . .
GERMINACIÓ - MÍNIMA 2 . .
GERMINACIÓ - ÒPTIMA . 15-35 .
TEMPERATURA AIRE - ZERO VEGETACIÓ . 4-5 .
TEMPERATURA AIRE - ÒPTIMA CULTIU . 15-18 .
TEMPERATURA AIRE - MÀXIMA 25 . .
AIGUA . . . .
BOR-AIGUA REG Mg / Lt . 3,75-2,5 TOLERANT
SÒL . . . .
PROPIETATS FÍSIQUES SÒL . . . .
PESATS - ARGILOSOS . . . SENSIBLE
PROPIETATS FISICO-QUÍMIQUES . . . .
TOLERÀNCIA PLANTA A pH ÀCID . . . MODERADAMENT
pH RANG ÒPTIM pH . 5,5-6,8 .
dS / m AFECTA CULTIU dS / m 1 . .
TOLERÀNCIA PLANTA A LA SALINITAT DEL SÒL . . . MODERADAMENT
ELEMENTS NUTRITIUS . . . .
MANGANÈS-MANCANCES . . . MODERADAMENT
COURE-MANCANCES . . . MODERADAMENT
MOLIBDÈ-MANCANCES . . . MODERADAMENT
BOR-MANCANCES . . . SENSIBLE
FERTILITZACIÓ . . . .
ADOBAT -CICLE N-ALT (Kg-Uf / Ha) Uf / Ha 100 . .
ADOBAT-CICLE N-MITJÀ (Kg-Uf / Ha) Uf / Ha 115 . .
ADOBAT-CICLE N-BAIX (Kg-Uf / Ha) Uf / Ha 125 . .
ADOBAT-CICLE P-ALT (Kg-Uf / Ha) Uf / Ha 60 . .
ADOBAT-CICLE P-MITJÀ (Kg-Uf / Ha) Uf / Ha 70 . .
ADOBAT-CICLE P-BAIX (Kg-Uf / Ha) Uf / Ha 80 . .
ADOBAT-CICLE K-ALT (Kg-Uf / Ha) Uf / Ha 100 . .
ADOBAT-CICLE K-MITJÀ (Kg-Uf / Ha) Uf / Ha 130 . .
ADOBAT-CICLE K-BAIX (Kg-Uf / Ha) Uf / Ha 160 . .
ADOBAT-CICLE N-ALT (Kg-Uf / Tm) Uf / Tm 4 . .
ADOBAT-CICLE-N-MITJÀ (Kg-Uf / Tm) Uf / Tm 7 . .
ADOBAT-CICLE-N-BAIX (Kg-Uf / Tm) Uf / Tm 5 . .
ADOBAT-CICLE-P-ALT (Kg-Uf / Tm) Uf / Tm 2 . .
ADOBAT-CICLE-P-MITJÀ (Kg-Uf / Tm) Uf / Tm 3 . .
ADOBAT-CICLE-P-BAIX (Kg-Uf / Tm) Uf / Tm 3 . .
ADOBAT-CICLE-K-ALT (Kg-Uf / Tm) Uf / Tm 4 . .
ADOBAT-CICLE-K-MITJÀ (Kg-Uf / Tm) Uf / Tm 5 . .
ADOBAT-CICLE-K-BAIX (Kg-Uf / Tm) Uf / Tm 6 . .
NITROGEN-PRESEMBRA % . 2/3 .
NITROGEN-DESENVOLUPAMENT PLANTA % . 1/3 .
FÒSFOR-PRESEMBRA % 100 . .
POTASSI-PRESEMBRA % 100 . .
TÈCNIQUES DE CULTIU . . . .
SEMBRA-PLANTACIÓ . . . .
LLAVORS-PES (Gr / 1000 LLAVORS) Gr 4 3,3-4,3 .
LLAVOR ANYS CAPACITAT GERMINATIVA Anys 4 . .
SOLC, DISTÀNCIA LÍNIES cm 37 35-40 .
SOLC, DISTÀNCIA PLANTES cm cm 20 10-30 .
Kg. LLAVORS-TUBERCLES/ Ha. Kg / Ha 6 4-8 .
RECOLECCIÓ TASCA . . . .
INICI RECOLECCIÓ EDAT Mes . 2-2,5 .
PRODUCCIÓ MITJANA Tm./Ha. Tm / Ha 25 20-30 .
POSTCOLLITA-COMERCIALITZACIÓ . . . .
Tª D'EMMAGATZEMATGE 0 . .
HUMITAT D'EMMAGATZEMATGE % % 95 . .
TEMPS EMMAGATZEMATGE FRED Mes 3 . .
COMPOSICIÓ ALIMENTÀRIA . . . .
AIGUA-100 Gr PRODUCTE FRESC Gr 93 . .
MATÈRIA SECA-100 Gr PRODUCTE FRESC Gr 7 . .
ENERGIA-100 Gr PRODUCTE FRESC Kcal 20 . .
ENERGIA-100 Gr MATÈRIA SECA Kcal 286 . .
CARBOHIDRATS-100 Gr PRODUCTE FRESC Gr 4 . .
CARBOHIDRATS-MATÈRIA SECA % 63 . .
SUCRE-100 Gr PRODUCTE FRESC Gr 1 . .
SUCRE-MATÈRIA SECA % 7 . .
FIBRA DIETÈTICA-100 Gr PRODUCTE FRESC Gr 4 . .
FIBRA DIETÈTICA-MATÈRIA SECA % 50 . .
GREIXOS-100 Gr PRODUCTE FRESC Gr 0 . .
GREIXOS-MATÈRIA SECA % 3 . .
PROTEÏNES-100 Gr PRODUCTE FRESC Gr 1 . .
PROTEÏNES-MATÈRIA SECA % 16 . .
Alls ALLSA  . . .
CLIMA . . . .
TEMPERATURA . . . .
TEMPERATURA AIRE - ZERO VEGETACIÓ 0 . .
TEMPERATURA AIRE - ÒPTIMA CULTIU . 8-20 .
T ª NOCTURNA ÒPTIMA 16 . .
DESENVOLUPAMENT VEGETATIU . 18-20 .
ALÇADA TROPICO OPTIMA m 900 . .
LLUM . . . .
DIA LLARG . . . PREFEREIX
AIGUA . . . .
BOR-AIGUA REG Mg / Lt . 0,75-1,0 SENSIBLE
SÒL . . . .
PROPIETATS FÍSIQUES SÒL . . . .
MITJANS - FRANCS . . . PREFEREIX
ARGILÓS . . . SENSIBLE
SORRENC . . . SENSIBLE
AIGUA DEL SÒL . . . .
DRENATS . . . EXIGENT
PROPIETATS FISICO-QUÍMIQUES . . . .
TOLERÀNCIA PLANTA A pH ÀCID . . . MODERADAMENT
ELEMENTS NUTRITIUS . . . .
POTASSI . . . PREFEREIX
FERTILITZACIÓ . . . .
N-EXTRACCIONS-Uf / Ha Uf / Ha 150 150 .
P-EXTRACCIONS-Uf / Ha Uf / Ha 47 35-60 .
K-EXTRACCIONS-Uf / Ha Uf / Ha 175 150-200 .
N-EXTRACCIONS-Uf / Tm Uf / Tm 21 . .
P-EXTRACCIONS-Uf / Tm Uf / Tm 7 . .
K-EXTRACCIONS-Uf / Tm Uf / Tm 25 . .
ADOBAT-CICLE N-MITJÀ (Kg-Uf / Ha) Uf / Ha 100 . .
ADOBAT-CICLE P-ALT (Kg-Uf / Ha) Uf / Ha 40 . .
ADOBAT-CICLE P-MITJÀ (Kg-Uf / Ha) Uf / Ha 50 . .
ADOBAT-CICLE P-BAIX (Kg-Uf / Ha) Uf / Ha 60 . .
ADOBAT-CICLE K-ALT (Kg-Uf / Ha) Uf / Ha 50 . .
ADOBAT-CICLE K-MITJÀ (Kg-Uf / Ha) Uf / Ha 75 . .
ADOBAT-CICLE K-BAIX (Kg-Uf / Ha) Uf / Ha 100 . .
ADOBAT-CICLE-N-MITJÀ (Kg-Uf / Tm) Uf / Tm 14 . .
ADOBAT-CICLE-P-ALT (Kg-Uf / Tm) Uf / Tm 6 . .
ADOBAT-CICLE-P-MITJÀ (Kg-Uf / Tm) Uf / Tm 7 . .
ADOBAT-CICLE-P-BAIX (Kg-Uf / Tm) Uf / Tm 9 . .
ADOBAT-CICLE-K-ALT (Kg-Uf / Tm) Uf / Tm 7 . .
ADOBAT-CICLE-K-MITJÀ (Kg-Uf / Tm) Uf / Tm 11 . .
ADOBAT-CICLE-K-BAIX (Kg-Uf / Tm) Uf / Tm 14 . .
NITROGEN-PRESEMBRA % . 1/2 .
NITROGEN-DESENVOLUPAMENT PLANTA % . 1/2 .
FÒSFOR-PRESEMBRA % 100 . .
POTASSI-PRESEMBRA % 100 . .
TÈCNIQUES DE CULTIU . . . .
SEMBRA-PLANTACIÓ . . . .
CAVALLONS, Nº LÍNIES 2 . .
Kg. LLAVORS-TUBERCLES/ Ha. Kg / Ha 700 . .
CAVALLONS, DISTÀNCIA LLOMS cm 50 . .
CAVALLONS, DISTÀNCIA PLANTES cm 20 . .
LLAVORS PROFUNDITAT cm cm . 2-3 .
RECOLECCIÓ TASCA . . . .
PRODUCCIÓ MITJANA Tm./Ha. Tm / Ha 7 . .
CICLE COLLITA Mes . 4-5,5 .
COMPOSICIÓ ALIMENTÀRIA . . . .
AIGUA-100 Gr PRODUCTE FRESC Gr 60 . .
MATÈRIA SECA-100 Gr PRODUCTE FRESC Gr 40 . .
ENERGIA-100 Gr PRODUCTE FRESC Kcal 149 . .
ENERGIA-100 Gr MATÈRIA SECA Kcal 373 . .
CARBOHIDRATS-100 Gr PRODUCTE FRESC Gr 33 . .
CARBOHIDRATS-MATÈRIA SECA % 83 . .
SUCRE-100 Gr PRODUCTE FRESC Gr 1 . .
SUCRE-MATÈRIA SECA % 3 . .
FIBRA DIETÈTICA-100 Gr PRODUCTE FRESC Gr 2 . .
FIBRA DIETÈTICA-MATÈRIA SECA % 5 . .
GREIXOS-100 Gr PRODUCTE FRESC Gr 1 . .
GREIXOS-MATÈRIA SECA % 1 . .
PROTEÏNES-100 Gr PRODUCTE FRESC Gr 6 . .
PROTEÏNES-MATÈRIA SECA % 16 . .