Agrodatabase/221-Prontuari Hortícola Dades/Api-fulla

Salta a la navegació Salta a la cerca
Api-fulla Und MITJANA RANG VALORACIÓ
CLIMA . . . .
TEMPERATURA . . . .
GERMINACIÓ - MÀXIMA 25 . .
GELADA PLANTA . . SENSIBLE
TEMPERATURA AIRE - ZERO VEGETACIÓ . 7-8 .
TEMPERATURA AIRE - MINIMA CULTIU . 8-10 .
TEMPERATURA AIRE - MÀXIMA 25 . .
GERMINACIÓ-PLANTER (LLAVORER) . 15-22 .
TEMPERATURA - MINIMA GERMINACIÓ . 13-15 .
TEMPERATURA - OPTIMA GERMINACIÓ . 17-20 .
DESENVOLUPAMENT VEGETATIU . 15-22 .
SÒL . . . .
PROPIETATS FÍSIQUES SÒL . . . .
MITJANS - FRANCS . . . PREFEREIX
SÒLS PROFUNdS . . . EXIGENT
AIGUA DEL SÒL . . . .
CAPACITAT DE RETENCIÓ . . . REGULAR
HUMITS . . . SENSIBLE
COMSUMS-m3 / HECTAREA CICLE CURT m3 / Ha 4.000 3.500-4.500 .
COMSUMS-m3 / HECTAREA CICLE LLARG m3 / Ha 7.000 . .
SEQUERA-TOLERÀNCIA . . . SENSIBLE
PROPIETATS FISICO-QUÍMIQUES . . . .
pH MÀXIM pH 8 . .
pH RANG ÒPTIM pH . 6,8-7,2 .
dS / m AFECTA CULTIU dS / m 2 1,8-2 .
TOLERÀNCIA PLANTA A LA SALINITAT DEL SÒL . . . SENSIBLE
MATÈRIA ORGÀNICA - HUMUS . . . PREFEREIX
ELEMENTS NUTRITIUS . . . .
NITROGEN-FULLA-SUfICIENT ppm 10.000 . .
NITROGEN-FULLA-DEFICIENT ppm 5.000 . .
FÒSFOR-FULLA-SUfICIENT ppm 3.500 . .
FÒSFOR-FULLA-DEFICIENT ppm 2.000 . .
POTASSI-FULLA-SUfICIENT % 6 . .
POTASSI-FULLA-DEFICIENT % 4 . .
COURE-MANCANCES . . . MODERADAMENT
MOLIBDÈ-MANCANCES . . . TOLERANT
BOR-MANCANCES . . . SENSIBLE
FERTILITZACIÓ . . . .
N-EXTRACCIONS-Uf / Tm Uf / Tm 2 . .
P-EXTRACCIONS-Uf / Tm Uf / Tm 2 . .
K-EXTRACCIONS-Uf / Tm Uf / Tm 7 . .
Ca-EXTRACCIONS-Uf / T Uf / Tm 3 . .
Mg-EXTRACCIONS-Uf / Tm Uf / Tm 0 . .
ADOBAT-CICLE N-MITJÀ (Kg-Uf / Ha) Uf / Ha 190 . .
ADOBAT-CICLE P-BAIX (Kg-Uf / Ha) Uf / Ha 140 . .
ADOBAT-CICLE K-MITJÀ (Kg-Uf / Ha) Uf / Ha 560 . .
FEMS / Ha Tm / Ha 30 25-30 .
ADOBAT-CICLE-N-MITJÀ (Kg-Uf / Tm) Uf / Tm 4 . .
ADOBAT-CICLE-P-BAIX (Kg-Uf / Tm) Uf / Tm 3 . .
ADOBAT-CICLE-K-MITJÀ (Kg-Uf / Tm) Uf / Tm 11 . .
NITROGEN-PRESEMBRA % . 1/3 .
NITROGEN-DESENVOLUPAMENT PLANTA % . 2/3 .
FÒSFOR-PRESEMBRA % 100 . .
POTASSI-PRESEMBRA % 100 . .
TÈCNIQUES DE CULTIU . . . .
SEMBRA-PLANTACIÓ . . . .
LLAVORS-PES (Gr / 1000 LLAVORS) Gr 0 . .
LLAVOR ANYS CAPACITAT GERMINATIVA Anys 5 . .
DENSITAT, Gr. LLAVORS-m2 Gr / Ha 1 . .
DENSITAT, PLANTES / REBROTS / TUBERCLES-m2 Plantes / m2 300 250-350 .
TRASPLANTAMENT, ALÇADA PLANTA cm. cm 15 . .
TRASPLANTAMENT, LONGITUD Nº FULLS . 4-5 .
SOLC, DISTÀNCIA PLANTES cm m 0 0,20 .
TRASPLANTAMENT, NÚM FULLES . 3-4 .
TREBALLS AGRÍCOLES . . . .
CULTIU - BIRBADA . . . EXIGENT
RECOLECCIÓ TASCA . . . .
PRODUCCIÓ MITJANA Tm./Ha. Tm / Ha 50 . .
POSTCOLLITA-COMERCIALITZACIÓ . . . .
Tª D'EMMAGATZEMATGE 2 . .
HUMITAT D'EMMAGATZEMATGE % % . 90-95 .
TEMPS EMMAGATZEMATGE FRED Setmanes 6 5-7 .
COMPOSICIÓ ALIMENTÀRIA . . . .
AIGUA-100 Gr PRODUCTE FRESC Gr 88 . .
MATÈRIA SECA-100 Gr PRODUCTE FRESC Gr 12 . .
ENERGIA-100 Gr PRODUCTE FRESC Kcal 42 . .
ENERGIA-100 Gr MATÈRIA SECA Kcal 350 . .
CARBOHIDRATS-100 Gr PRODUCTE FRESC Gr 9 . .
CARBOHIDRATS-MATÈRIA SECA % 77 . .
SUCRE-100 Gr PRODUCTE FRESC Gr 2 . .
SUCRE-MATÈRIA SECA % 13 . .
FIBRA DIETÈTICA-100 Gr PRODUCTE FRESC Gr 2 . .
FIBRA DIETÈTICA-MATÈRIA SECA % 15 . .
GREIXOS-100 Gr PRODUCTE FRESC Gr 0 . .
GREIXOS-MATÈRIA SECA % 3 . .
PROTEÏNES-100 Gr PRODUCTE FRESC Gr 2 . .
PROTEÏNES-MATÈRIA SECA % 13 . .