Agrodatabase/202-Temes, Unitats i Valoracions

Salta a la navegació Salta a la cerca
Id SCA - TEMES, UNITATS I VALORACIONS
101.000 - VALORACIÓ GENERAL
101.100 - MOLT BO
101.200 - BO
101.300 - REGULAR
101.400 - DOLENT
102.000 - TOLERÀNCIA - RESISTÈNCIA
102.100 - MOLT TOLERANT
102.200 - TOLERANT
102.300 - MODERADAMENT
102.400 - SENSIBLE
102.500 - NO TOLERA
103.000 - NECESSITAT - PREFERÈNCIA
103.100 - NO EXIGENT
103.200 - ADAPTACIÓ REGULAR
103.300 - PREFEREIX
103.400 - EXIGENT
103.500 - MOLT EXIGENT
104.000 - VELOCITAT
104.100 - MOLT RÀPID
104.200 - RÀPID
104.300 - MODERADAMENT RAPID
104.400 - REGULAR VELOCITAT
104.500 - MODERADAMENT LENT
104.600 - LENT
104.700 - MOLT LENT
111.000 - ESPAI
111.110 - cm
111.120 - m
111.220 - m2
111.221 - m2 / Ha
111.222 - PLANTES / m2
111.231 - Nº / Ha
111.232 - PLANTES / Ha
111.411 - mm
111.510 - m3
111.523 - m3 / Ha
112.000 - TEMPS
112.300 - HORES
112.400 - DIES
112.500 - SETMANES
112.700 - MES
112.800 - ANYS
113.000 - MASSA
113.100 - Gr
113.123 - Gr / Ha
113.135 - Mg / LT
113.182 - LLAVORS / GR
113.183 - GR / 1000 LLAVORS
113.200 - Kg
113.222 - Kg / m2
113.223 - Kg / Ha
113.423 - TONA / Ha
114.000 - CLIMA
114.100 -
115.000 - PERCENTATGE
115.100 - ppm
115.300 - %
115.400 - 0/00
116.000 - UNITATS TECNIQUES ESPECIFIQUES
116.100 -
116.553 - Uf / Ha
116.554 - Uf / TONA
116.573 - KCAl
116.710 - dS / m
116.720 - pH
200.000 - CLIMA
210.000 - TEMPERATURA
211.000 - TEMPERATURA SÒL
211.100 - TEMPERATURA SÒL
211.110 - BROTACIÓ - MINIMA PLANTACIÓ
211.210 - GERMINACIÓ - MÍNIMA
211.211 - GERMINACIÓ - MÀXIMA
211.220 - GERMINACIÓ - ÒPTIMA
211.320 - TUBERIZACIÓN - ÒPTIMA
212.000 - TEMPERATURA AIRE
212.011 - GELADA TUBERCLE
212.012 - GELADA PLANTA
212.013 - GELADA FLORS
212.020 - TEMPERATURA AIRE - ZERO VEGETACIÓ
212.030 - TEMPERATURA AIRE - MINIMA CULTIU
212.040 - TEMPERATURA AIRE - ÒPTIMA CULTIU
212.041 - T ª DIÜRNA ÒPTIMA
212.042 - T ª NOCTURNA ÒPTIMA
212.050 - TEMPERATURA AIRE - MÀXIMA
212.110 - GERMINACIÓ-PLANTER (LLAVORER)
212.111 - TEMPERATURA - MINIMA GERMINACIÓ
212.112 - TEMPERATURA - OPTIMA GERMINACIÓ
212.113 - TEMPERATURA - MÀXIMA GERMINACIÓ
212.210 - DESENVOLUPAMENT VEGETATIU
212.211 - DESENVOLUPAMENT VEGETATIU DIÜRNA
212.212 - DESENVOLUPAMENT VEGETATIU NOCTURUNA
212.221 - INDUCCIÓ FLORAL-CICLE CURT
212.222 - INDUCCIÓ FLORAL-CICLE TARDÀ
212.240 - FLORACIÓ
212.241 - FLORACIÓ DIÜRNA
212.242 - FLORACIÓ NOCTURNA
212.243 - FLORACIÓ MÀXIMA
212.244 - FLORACIÓ-MINIMA
212.260 - FRUCTIFICACIÓ
212.261 - FRUCTIFICACIÓ DIÜRNA
212.262 - FRUCTIFICACIÓ NOCTURNA
212.263 - FRUCTIFICACIÓ MÍNIMA
212.264 - FRUCTIFICACIÓ ÒPTIMA
212.270 - MADURACION
212.310 - INTEGRAL TÈRMICA
212.330 - HORES FRED
212.340 - ALÇADA m. (FRED A TRÒPICS)
212.341 - ALÇADA TROPICO OPTIMA
212.342 - ATURA TROPICO MÀXIMA m.
212.500 - CREACIÓ CABDELL
220.000 - LLUM
221.000 - LLUMINOSITAT
221.100 - EXIGÈNCIA LLUMINOSITAT
222.000 - FOTOPERÍODE
222.120 - AFECTATS FOTOPERÍODE
222.200 - DIA CURT
222.300 - DIA LLARG
240.000 - AIGUA
241.000 - AIGUA - PLUJA
241.110 - MM.PLUJA-ANUALS MÍNIMA
241.120 - MM-PLUJA-SETMANA
241.200 - AIGUA - QUANTITAT
241.210 - mm.CICLE PLANTA
241.300 - HUMITAT AIRE% HR
241.310 - HUMITAT AIRE% HR-DESENVOLUPAMENT
241.320 - HUMITAT AIRE% HR-FLORACIÓ
241.330 - HUMITAT AIRE% HR-FRUCTIFICACIÓ
241.410 - DÈFICIT D'AIGUA-PERÍODES CRÍTICS
241.411 - DÈFICIT D'AIGUA
241.430 - RESISTÈNCIA A LA SEQUERA
241.440 - PERÍODES SECS-CONVENIÈNCIA
242.000 - QUALITAT DE L'AIGUA REG
242.400 - CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA-CE-dS / m
244.000 - TOXICITAT ESPECIFICA-TOLERÀNCIA
244.170 - SODI-AIGUA REG
244.260 - BOR-AIGUA REG
300.000 - SÒL
310.000 - PROPIETATS FÍSIQUES SÒL
311.000 - TEXTURA
311.310 - PESATS - ARGILOSOS
311.320 - MITJANS - FRANCS
311.325 - FRANCS- LLEUGERS
311.330 - LLEUGERS - SORRENC
311.410 - ARGILÓS
311.460 - SORRENC
313.000 - ESTRUCTURA
313.300 - POROSITAT-AIREJAT
313.310 - POROSITAT GLOBAL
315.000 - PROFUNDITAT SÒL
315.210 - SÒLS PROFUNdS
315.220 - PROFUNDITAT MITJANA
320.000 - AIGUA DEL SÒL
321.000 - NIVELL DE L'AIGUA
321.100 - CAPACITAT DE RETENCIÓ
321.200 - GRAU DE SATURACIÓ%
321.400 - CAPACITAT DE CAMP%
323.000 - MOVIMENTS DE L'AIGUA
323.510 - DRENATS
323.520 - HUMITS
323.530 - ENTOLLATS
324.000 - BALANÇ HÍDRIC
324.310 - COMSUMS-m3 / HECTAREA CICLE CURT
324.320 - COMSUMS-m3 / HECTAREA CICLE LLARG
324.810 - INUNDACIÓ, TOLERÀNCIA
324.830 - SEQUERA-TOLERÀNCIA
326.212 - CARBONAT CÀLCIC ACTIU
330.000 - ATMOSFERA DEL SÒL
340.000 - PROPIETATS FISICO-QUÍMIQUES
343.000 - REACCIÓ DEL SÒL-pH
343.000 - REACCIÓ DEL SÒL-pH
343.112 - pH 5,5-6
343.113 - pH 6-6,5
343.400 - TOLERÀNCIA PLANTA A pH ÀCID
343.410 - pH MÀXIM
343.420 - pH RANG ÒPTIM
343.430 - pH MINIM
344.000 - SÒL SALINS I ALCALINS
344.131 - dS / m AFECTA CULTIU
344.132 - dS / m MÀXIM
344.140 - TOLERÀNCIA PLANTA A LA SALINITAT DEL SÒL
344.240 - TOLERÀNCIA PLANTA A L'ALCALINITAT DEL SÒL
350.000 - EL MEDI BIOLÒGIC
352.000 - MATÈRIA ORGÀNICA - HUMUS
352.200 - RELACIÓ CARBONI / NITROGEN (C / N)
352.300 - PERCENTATGE DE HUMUS
370.000 - ELEMENTS NUTRITIUS
371.000 - ELEMENTS QUÍMICS
371.130 - POTASSI
373.000 - FERTILITAT
373.100 - FERTILITAT
374.000 - ANÀLISI DE SÒL
374.130 - POTASSI-SÒL
375.000 - ANALISIS DE FULLA
375.111 - NITROGEN-FULLA-SUfICIENT
375.112 - NITROGEN-FULLA-INTERMEDI
375.113 - NITROGEN-FULLA-DEFICIENT
375.121 - FÒSFOR-FULLA-SUfICIENT
375.122 - FÒSFOR-FULLA-INTERMEDI
375.123 - FÒSFOR-FULLA-DEFICIENT
375.131 - POTASSI-FULLA-SUfICIENT
375.132 - POTASSI-FULLA-INTERMEDI
375.133 - POTASSI-FULLA-DEFICIENT
376.000 - MANCANCES
376.320 - ZINC-MANCANCES
376.330 - MANGANÈS-MANCANCES
376.340 - COURE-MANCANCES
376.350 - MOLIBDÈ-MANCANCES
376.360 - BOR-MANCANCES
380.000 - FERTILITZACIÓ
380.100 - EXTRACCIONS-SUPERFÍCIE
380.110 - N-EXTRACCIONS-Uf / Ha
380.120 - P-EXTRACCIONS-Uf / Ha
380.130 - K-EXTRACCIONS-Uf / Ha
380.140 - Ca-EXTRACCIONS-Uf / Ha
380.150 - Mg-EXTRACCIONS-Uf / Ha
380.200 - EXTRACCIONS-PRQDUCTE
380.210 - N-EXTRACCIONS-Uf / Tm
380.220 - P-EXTRACCIONS-Uf / Tm
380.230 - K-EXTRACCIONS-Uf / Tm
380.240 - Ca-EXTRACCIONS-Uf / T
380.250 - Mg-EXTRACCIONS-Uf / Tm
381.000 - Kg-UNITAT FERTILITZANT / HECTÀREA
381.111 - ADOBAT -CICLE N-ALT (Kg-Uf / Ha)
381.112 - ADOBAT-CICLE N-MITJÀ (Kg-Uf / Ha)
381.113 - ADOBAT-CICLE N-BAIX (Kg-Uf / Ha)
381.121 - ADOBAT-CICLE P-ALT (Kg-Uf / Ha)
381.122 - ADOBAT-CICLE P-MITJÀ (Kg-Uf / Ha)
381.123 - ADOBAT-CICLE P-BAIX (Kg-Uf / Ha)
381.131 - ADOBAT-CICLE K-ALT (Kg-Uf / Ha)
381.132 - ADOBAT-CICLE K-MITJÀ (Kg-Uf / Ha)
381.133 - ADOBAT-CICLE K-BAIX (Kg-Uf / Ha)
385.000 - TONES / Ha.
385.100 - FEMS / Ha
386.000 - UNITAT FERTILITZANT-PRODUCTE
386.111 - ADOBAT-CICLE N-ALT (Kg-Uf / Tm)
386.112 - ADOBAT-CICLE-N-MITJÀ (Kg-Uf / Tm)
386.113 - ADOBAT-CICLE-N-BAIX (Kg-Uf / Tm)
386.121 - ADOBAT-CICLE-P-ALT (Kg-Uf / Tm)
386.122 - ADOBAT-CICLE-P-MITJÀ (Kg-Uf / Tm)
386.123 - ADOBAT-CICLE-P-BAIX (Kg-Uf / Tm)
386.131 - ADOBAT-CICLE-K-ALT (Kg-Uf / Tm)
386.132 - ADOBAT-CICLE-K-MITJÀ (Kg-Uf / Tm)
386.133 - ADOBAT-CICLE-K-BAIX (Kg-Uf / Tm)
389.500 - DISTRIBUCIÓ TEMPORAL
389.511 - NITROGEN-PRESEMBRA
389.512 - NITROGEN-SEMBRA
389.513 - NITROGEN-DESENVOLUPAMENT PLANTA
389.514 - NITROGEN-DESENVOLUPAMENT PLANTA 2ª APORTACIÓ
389.519 - NITROGEN-DESENVOLUPAMENT PLANTA-Nº APORTACIONS
389.521 - FÒSFOR-PRESEMBRA
389.522 - FÒSFOR-SEMBRA
389.531 - POTASSI-PRESEMBRA
389.532 - POTASSI-SEMBRA
389.533 - POTASSI-DESENVOLUPAMENT PLANTA 1ª APORTACIÓ
389.534 - POTASSI-DESENVOLUPAMENT PLANTA 2ª APORTACIÓ
600.000 - TÈCNIQUES DE CULTIU
620.000 - SEMBRA-PLANTACIÓ
621.100 - CARACTERÍSTIQUES MATERIAL VEGETAL
621.112 - LLAVORS-PES (Gr / 1000 LLAVORS)
621.113 - N ° - LLAVORS / Gr.
621.115 - LLAVOR ANYS CAPACITAT GERMINATIVA
621.121 - PES MITJÀ, Gr
621.122 - TUBERCLE-DIÀMETRE, cm.
621.125 - Nº BOTONS ESQUEIX-TUBERCLE
621.126 - EDAT ESQUEIX-MESOS
621.200 - FACTORS TEMPORALS SEMBRA-PLANTACIÓ
621.210 - PERÍODE REPÒS-DESCANS-
621.223 - GERMINACIÓ, T ª FREDA
621.224 - GERMINACIÓ, T ª ÒPTIMA
621.250 - DIES PLANTACIÓ DESPRÉS TROSSEJAT
622.000 - VIVER PLANTES I ESQUEIXOS
622.110 - DENSITAT, Gr. LLAVORS-m2
622.120 - DENSITAT, PLANTES / REBROTS / TUBERCLES-m2
622.122 - Kg / TUBERCLES-m2
622.140 - VIVER m2 / Ha. CULTIVADA
622.150 - LLAVORS PLANTER, Gr / Ha. CULTIVADA
622.180 - PROFUNDITAT cm.
622.191 - TRASPLANTAMENT, DIES DES SEMBRA
622.192 - TRASPLANTAMENT, ALÇADA PLANTA cm.
622.195 - TRASPLANTAMENT, LONGITUD Nº FULLS
622.197 - TRASPLANTAMENT, EDAT PLANTA MESOS
622.198 - RIZOMA PES
622.200 - TRÒPIC, ALÇADA MÍNIMA PLANTERS REPRODUCTORS
623.100 - MODALITAT (SEMBRA-PLANTACIÓ)
623.111 - SOLC, DISTÀNCIA LÍNIES
623.112 - SOLC, DISTÀNCIA PLANTES cm
623.114 - N ° - LLAVORS / COP
623.115 - N ° - PLANTES / FORAT
623.131 - TAULA, AMPLADA ENTRE CENTRES
623.132 - TAULA, DISTÀNCIA ENTRE PLANTES
623.133 - TAULA, N ° - DE FILERES
623.142 - CAVALLONS, Nº LÍNIES
623.151 - FORAT PROFUNDITAT
623.152 - FORAT AMPLADA
623.155 - % ESTACA-ESQUEIX SOTA TERRA
623.156 - ALÇADA ESTACA O ESQUEIX cm
623.157 - AMPLADA FILES
623.158 - AMPLADA ENTRE PLANTES m.
623.200 - DENSITAT (SEMBRA-PLANTACIÓ)
623.211 - Kg. LLAVORS-TUBERCLES/ Ha.
623.212 - CAVALLONS, DISTÀNCIA LLOMS
623.214 - CAVALLONS, DISTÀNCIA PLANTES
623.215 - CAVALLONS, ALÇADA CAVALLÓ
623.216 - N ° - PLANTES-TUBERCLES / Ha.
623.219 - AMPLADA CAVALLÓ cm
623.300 - PROFUNDITAT-AMPLADA
623.310 - LLAVORS PROFUNDITAT cm
623.320 - TUBERCLES PROFUNDITAT cm
623.321 - RIZOMA PROFUNDITAT cm
623.400 - ACLARIDA (SEMBRA-PLANTACIÓ)
623.410 - ACLARIDA DISTÀNCIA ENTRE PLANTES
623.411 - ACLARIDA NÚM PLANTES COP
623.421 - ACLARIDA N ° - PLANTES -m2
623.430 - ACLARIDA DIES DES DE REBROT
623.460 - ACLARIDA PLANTA N ° - DE FULLES
623.500 - TRASPLANTAMENT
623.510 - TRASPLANTAMENT, DIES DES SEMBRA / PLANTACIÓN
623.512 - TRASPLANTAMENT, NÚM FULLES
623.611 - PLANTACIÓ DISTÀNCIA LÍNIES m.
623.612 - PLANTACIÓ DISTÀNCIA PLANTES m.
630.000 - TREBALLS AGRÍCOLES
631.100 - PREPARACIÓ TERRENY
631.120 - TREBALL DE DESFONAMENT
631.131 - FORAT, PROFUNDITAT
631.132 - FORAT, AMPLADA
631.210 - LLAURAR PROFUNDITAT, cm.
632.000 - CULTIU-BIRBADA
632.110 - 1ª BIRBADA, TEMPS DES SEMBRA DIES
632.210 - N ° - BIRBADES
632.311 - 1 ° - ARRAMBAMENT, TEMPS DES NAIXENÇA
640.000 - OPERACIONS CULTIU
641.000 - SUBJECCIÓ, ASPRADA I DEFENSA
641.000 - SUBJECCIÓ, ASPRADA I DEFENSA
641.141 - ALÇADA TERRA PAL M.
646.100 - PODA FORMACIÓ
646.120 - PODA FORMACIÓ, EDAT PLANTA
650.000 - REG, ADOBAT I TRACTAMENTS
660.000 - RECOLECCIÓ TASCA
661.000 - INICI RECOLECCIÓ
661.100 - INICI RECOLECCIÓ EDAT
661.110 - INICI RECOLECCIÓ EDAT MESOS-LLARG, FRED
661.120 - INICI RECOLECCIÓ EDAT MESOS-CURT, CÀLID
661.130 - COMENÇAMENT RECOLECCIÓ LONGITUD
663.000 - PRODUCCIÓ
663.100 - PRODUCCIÓ MITJANA Tm./Ha.
663.310 - N ° - DE FRUITS / Ha
663.500 - PES MITJÀ
664.000 - RECOLECCIÓ ASPECTES TEMPORALS
664.100 - N ª DE RECOLLIDES PER CICLE
664.200 - TEMPS INTERPASSES
664.300 - TEMPS DURADA COLLITA
664.310 - TEMPS DURADA PLANTACIÓ
664.400 - TEMPS FLORACIÓ-COLLITA
664.500 - CICLE COLLITA
664.510 - ALÇADA DESTRUCCIÓ MATA.cm
664.520 - SETMANES DES DE DESTRUCCIÓ VEGETACIÓ
670.000 - POSTCOLLITA-COMERCIALITZACIÓ
671.000 - CLASSIFICACIÓ PRODUCTE
671.210 - CALIBRE-PRODUCTE-LLARG
671.220 - CALIBRE-PRODUCTE-AMPLE
672.000 - EMMAGATZEMATGE-TRANSPORT
672.110 - Tª D'EMMAGATZEMATGE
672.111 - T ª D'EMMAGATZEMATGE PER A SEMBRA
672.120 - HUMITAT D'EMMAGATZEMATGE%
672.130 - TEMPS EMMAGATZEMATGE FRED
672.140 - TEMPS MÀXIM EMMAGATZEMATGE NORMAL
700.000 - COMPOSICIÓ ALIMENTÀRIA
725.000 - COMPOSICIÓ ALIMENTÀRIA
725.110 - AIGUA-PRODUCTE FRESC
725.120 - MATÈRIA SECA-PRODUCTE FRESC
725.200 - ENERGIA-PRODUCTE FRESC
725.201 - ENERGIA-MATÈRIA SECA
725.300 - CARBOHIDRATS-PRODUCTE FRESC
725.301 - CARBOHIDRATS-MATÈRIA SECA
725.310 - SUCRE-PRODUCTE FRESC
725.311 - SUCRE-MATÈRIA SECA
725.320 - MIDÓ-PRODUCTE FRESC
725.321 - MIDÓ-MATÈRIA SECA
725.330 - FIBRA DIETÈTICA-PRODUCTE FRESC
725.331 - FIBRA DIETÈTICA-MATÈRIA SECA
725.500 - GREIXOS-PRODUCTE FRESC
725.501 - GREIXOS-MATÈRIA SECA
725.600 - PROTEÏNES-PRODUCTE FRESC
725.601 - PROTEÏNES-MATÈRIA SECA