Guia Linux Mint 9/Nombres i noms de versions

Salta a la navegació Salta a la cerca

Aquest manual cobreix la versió 9 de Linux Mint que té com a nom en clau “Isadora”.

Els números de versió i els noms en clau segueixen una lògica única a Linux Mint:

• Des de la versió 5, Linux Mint segueix un cicle de publicació de 6 mesos i fa servir un esquema de versió simplificat. El número de versió simplement s'incrementa cada 6 mesos.

• Si es fan revisions a alguna de les versions publicades (una mica com els Service Packs a Windows), el seu número de versió rep un increment de revisió menor. Per exemple, “5” esdevindria “5.1”.

• Els noms en clau a Linux Mint sempre són noms femenins acabats en “a”. Es segueix l'ordre alfabètic i la primera lletra del nom en clau correspon a l'índex del número de versió a l'alfabet.


Fins ara Linux Mint ha fet servir els següents noms en clau:

           Version       Codename
           1.0         Ada
           2.0         Barbara
           2.1         Bea
           2.2         Bianca
           3.0         Cassandra
           3.1         Celena
           4.0         Daryna
           5          Elyssa
           6          Felicia
           7          Gloria
           8          Helena
           9          Isadora
           10         Julia
           11         Katya
           12         Lisa
           13         Maya
           14         Nadia