Guia Linux Mint 9/Edicions

'Edicions

Aquest manual cobreix la “Main Edition” (Edició Principal).

Una “Edition” és simplement una “edició” especial de Linux Mint que està pensada per adreçar-se a una necessitat concreta. Aquí tenim les edicions més populars:

  • Main Edition
  • Light Edition (el mateix que la Main Edition però sense els codecs multimedia i les tecnologies patentades, especialitzada sobretot per als EUA i el Japó, on les lleis sobre patents són aplicables)
  • x64 Edition (el mateix que la Main Edition però optimitzada per a arquitectures de 64 bits)
  • Enterprise Edition (escriptori per a empreses basat en la Main Edition)
  • KDE Community Edition (fa servir un escriptori KDE)
  • XFCE Community Edition (fa servir un escriptori XFCE)
  • Minibox Community Edition (fa servir OpenBox amb Gnome i ocupa menys de 350 MB)
  • Fluxbox Community Edition (extremadament lleugera per a utilitzar en ordinadors antics)

Com podeu veure, algunes d'aquestes “edicions” estan etiquetades com a “Community Edition”. Això significa que són desenvolupades i mantenides per la Comunitat Linux Mint. Si no sabeu quina edició escollir, us recomanem escollir la Main Edition.

Si preteneu redistribuir o fer un ús comercial de Linux Mint als EUA o al Japó i no coneixeu les lleis sobre patents, hauríeu de fer servir “CD no Codecs”, pel contrari, si podeu, millor utilitzar el CDV que té més programari i suport total multimèdia.