Matemàtiques (nivell ESO)/Probabilitats en experiències regulars. Llei de Laplace

Salta a la navegació Salta a la cerca
Probabilitats en experiències regulars. Llei de Laplace
de Matemàtiques (nivell ESO)
Gnome-go-jump-right.svg
Tornar a
Índex general


Si un experiment aleatori és regular, és a dir, que tots els esdeveniments elementals tenen la mateixa probabilitat de verificar-se o són equiprobables, per calcular la probabilitat d'un esdeveniment qualsevol A, n'hi ha prou amb comptar i fer el quocient entre el nombre d'esdeveniments elementals que formen A (casos favorables) i el nombre d'esdeveniments elementals de l'espai mostral (casos possibles).

Aquest resultat es coneix com a Regla de Laplace. Observa que per poder aplicar-la és necessari que tots els casos possibles siguin igualment probables.

La regla de Laplace és molt útil per al càlcul de probabilitats, però també hem de tenir en compte que ens poden presentar casos una mica més complexos. A l'hora de calcular la probabilitat en un problema concret, pot ocórrer que un esdeveniment estigui compost per altres esdeveniments, amb diferents possibilitats, i llavors la seva probabilitat no seria pas la que ens dóna directament la regla de Laplace.