Matemàtiques (nivell ESO)/Operacions amb potències

Salta a la navegació Salta a la cerca

Quan s'opera amb potències, existeixen algunes violacions per casos especials.

Multiplicació de potències amb la mateixa base[modifica]

Quan es multipliquen potències de la mateixa base, es manté la base i se sumen els exponents.

Divisió de potències amb la mateixa base[modifica]

Quan es divideixen dues potències de la mateixa base, es manté la base i es resten els exponents.

Potència d'una potència[modifica]

La potència d'una potència s'obté multiplicant tots els exponents

Producte o quocient de potències d'exponent igual[modifica]

Quan dues o diverses potències tenen diferent base però mateixos exponents, primer es fa la divisió de les bases i després s'eleva a l'exponent indicat.:

Potència d'un quocient o d'una multiplicació[modifica]

Quan tenim una fracció entre parèntesis elevada a n, aquest nombre n val per al nominador i per al denominador.

Potència d'un producte[modifica]

Quan tenim una multiplicació entre parèntesis elevada a n, aquest nombre n val per a tots els nombres que estan dintre del parèntesi.

Potència d'exponent 0[modifica]

Per definició, tot nombre elevat a 0 dóna 1. Això és perquè