Guia Ubuntu/Índex 10.04

Salta a la navegació Salta a la cerca

Guia d'instaŀlació i configuració GNU/Linux[modifica]

A qui va adreçada aquesta guia
Adreçament de la guia
CONEIX L'UBUNTU
Guia Ubuntu/Ubuntu
Guia Ubuntu/Com aconseguir Ubuntu
Guia Ubuntu/GNU
Guia Ubuntu/El Nucli Linux
Guia Ubuntu/Què té d'especial l'Ubuntu
Guia Ubuntu/Què ens ofereix l'Ubuntu
Guia Ubuntu/Escrivint al Terminal Enllaços a pàgines web
CAPÍTOL PRIMER
INSTAĿLACIÓ d'UBUNTU
Guia Ubuntu/Requeriments mínims de maquinari
Guia Ubuntu/Triar una versió de l'Ubuntu
Guia Ubuntu/Ubuntu Live CD
Guia Ubuntu/Instaŀlació Ubuntu 10.04
Guia Ubuntu/Instaŀlació Ubuntu 10.04 en una clau USB
CAPÍTOL SEGON
ESCRIPTORIS DE L'UBUNTU
Guia Ubuntu/Escriptoris Ubuntu
CAPITOL TERCER
GNOME i NAUTILUS
Guia Ubuntu/Introducció a l'escriptori Gnome
CAPÍTOL QUART
CONFIGURACIÓ BÀSICA
Guia Ubuntu/Configuració bàsica
CAPÍTOL CINQUÈ
MULTIMÈDIA
Guia Ubuntu/Multimèdia
CAPÍTOL SISÈ
FITXERS i OFIMÀTICA
Guia Ubuntu/Sistema Fitxers GNU/Linux
Guia Ubuntu/Fitxers i Carpetes. Propietaris i Permisos
Ofimàtica amb l'OpenOffice.org
CAPÍTOL SETÈ
INTERNET
Guia Ubuntu/Firefox
Guia Ubuntu/Evolution
Guia Ubuntu/Thunderbird
Guia Ubuntu/aMule
Guia Ubuntu/Ubuntu One
CAPÍTOL VUITÈ
JOCS
Guia Ubuntu/Tremulous
Guia Ubuntu/Alien Arena
Guia Ubuntu/Frets on Fire
Guia Ubuntu/Frozen Bubble
Guia Ubuntu/Pingus
Guia Ubuntu/Batalla Westnoth
CAPÍTOL NOVÈ
CONFIGURACIÓ AVANÇADA
Discs d'Ubuntu 10.04
Guia Ubuntu/Compressió d'arxius
Guia Ubuntu/Paquets .deb
Guia Ubuntu/Convertir .rpm a .deb
Guia Ubuntu/Contrasenya Administrador
Guia Ubuntu/Programes de Windows a Ubuntu
CAPÍTOL DESÈ
INSTAĿLACIÓ DEL PROGRAMARI
Instal·lació del programari Ubuntu
Instal·lació en PowerPC MAC
CAPÍTOL ONZÈ
SEGURETAT
Actualització del sistema
Tallafocs
Eines de diagnòstic de resposta
Guia Ubuntu/Virus